Pilot Breinhelden

**Opgeven niet langer mogelijk**

Voor ons vijfde Breinheldendeel zijn wij op zoek naar pilotdeelnemers. In deze pilot willen we ons oefenprogramma testen! Dit vijfde deel is bedoeld voor remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, onderwijscoaches en onderwijsondersteuners. Het betreft professionals die individueel of in kleine groepjes met kinderen werken met een specifieke hulpvraag op het gebied van executieve functies. Kinderen dus die moeite ervaren met executief functioneren. In deze pilot kunnen kinderen meedraaien die moeite hebben met werkgeheugen en responsinhibitie.

Wellicht ten overvloede: dit programma is niet bedoeld voor het inzetten daarvan in de klas. Leraren kunnen zich niet aanmelden.

In deze pilot werk je gedurende 4 maanden (medio november t/m medio maart) mee aan ons onderzoek. Binnen het onderzoek stellen we twee groepen op:

  • Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar die het oefenprogramma door jou aangeboden krijgen en verder niet bekend zijn met Breinhelden.
  • Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar die het oefenprogramma door jou aangeboden krijgen, maar waarbij in de klas ook al met Breinhelden wordt gewerkt.

We onderzoeken of het programma bruikbaar is. Dus of jij er, als professional, mee uit de voeten kunt. Deze pilot is tevens een onderzoek naar de effectiviteit van het programma.

Er is een uitlegbijeenkomst. Na deze bijeenkomst vindt een voormeting plaats bij alle kinderen die deelnemen. Je start met het uitvoeren van het programma in week 46 (week van 15 november) en doet drie sessies voor de kerstvakantie. De andere zeven sessies voer je na de kerstvakantie uit. Eind maart is er een nameting en komen we weer samen en moet de pilot afgerond zijn.

De pilot

Het totale oefenprogramma bestaat uit 10 interventiedelen. Voor elke Breinkracht (executieve functie) is er een eigen deel. In de pilot worden twee van deze delen getest (20% van het totale programma). Het betreft Onthoud- & Doekracht (werkgeheugen) en Stopkracht (responsinhibitie). Het is mogelijk om aan één Breinkracht te werken met een leerling, het is ook mogelijk om voor dezelfde leerling aan twee Breinkrachten te werken. Het is ook mogelijk om met een klein groepje (max. 3 leerlingen!!) te werken aan een Breinkracht. Om je een voorbeeld te geven: zo kun je meedoen met één leerling voor alleen Onthoud- & Doekracht en bijvoorbeeld met een groepje van twee leerlingen waarbij je met beide Breinkrachten aan de slag gaat. Het kan ook als je één leerling voor Onthoud- & Doekracht hebt en één voor Stopkracht. Hier kun je dus flexibel mee omgaan. Voor ons is het wel fijn om dat op voorhand te weten in verband met de selectie van deelnemers. In het aanmeldformulier vragen we daar ook naar.

Uiteraard moeten de kinderen die meedoen met de pilot wel hulp nodig hebben op het gebied van de Breinkracht die je met ze wil versterken.

De wekelijkse sessies met de leerling(en) duren 30-60 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid Breinkrachten die geoefend gaan worden en groepsgrootte. Je werkt dus 10 weken gedurende 30-60 minuten met een leerling of groepje leerlingen. Er is bij veel oefeningen een vertaalslag naar de klas en naar de thuissituatie. School en ouders dienen ook bereid te zijn om mee te werken.

In de uitlegbijeenkomst wordt met de deelnemers het hele reilen en zeilen van de pilot gedeeld. De informatie op deze pagina dient om jou een idee te geven en de voorwaarden te verduidelijken die nodig zijn om mee te kunnen doen.

Geef je op! Dit zijn de voorwaarden

Wil je meedoen aan deze pilot en kun je genoemde twee Breinkrachten bij leerlingen uittesten? Dan horen we graag van je!

Geef je alleen op:

  • Als je weet dat school en ouders bereid zijn om mee te werken (invullen van vragenlijsten vooraf en achteraf, naast een klein verwerkingstaakje na een aantal sessies).
  • Als je weet dat ouders toestemming zullen geven voor het delen en verwerken van gegevens van hun kind. Uiteraard ondertekenen zij hiervoor t.z.t. een toestemmingsverklaring, maar voor ons is het op voorhand al fijn om te weten dat dat slechts een formaliteit zal zijn.
  • Als je op woensdag 27 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur naar de pilotuitleg in onze vestiging in Alphen aan den Rijn kunt komen.
  • Als je op maandag 28 maart 2022 van 15.00-17.00 uur naar de pilotterugkoppeling in onze vestiging in Alphen aan den Rijn kunt komen.

Kun je hier niet aan voldoen? Dan kunnen we je niet als deelnemer accepteren. Het is dus niet mogelijk om bijeenkomsten online te volgen. Er is plaats voor maximaal 15 pilotdeelnemers die elk maximaal 4 kinderen mogen laten deelnemen. Na de selectie hoor je of je erbij bent!

Voor de ouders van de kinderen die deelnemen aan het onderzoek vanuit de auteurs organiseren we een online informatie-avond op woensdag 3 november van 20.00 tot 20.30 uur.

Vul het aanmeldformulier in. Op basis daarvan maken wij een selectie. Voor onze onderzoeksgroep is het belangrijk dat we een evenredige verdeling hebben tussen jongens en meisjes, leeftijdsgroepen en hulpvragen. Ook willen we graag een balans in individuele begeleiding en begeleiding in groepjes. Dit alles nemen we mee in onze selectie.

Ben jij erbij?

Aanmelden voor de pilot

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Meedoen in een pilot voor een nieuw deel?

We schrijven een aanvullend Breinheldendeel! Dat willen testen! Op gebruik en effectiviteit. We zoeken daarom deelnemers voor onze pilot! Deze pilot is voor remedial teachers, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals, -coaches en -ondersteuners die met kinderen individueel of in kleine groepjes werken.

Wil je meedoen? Klik hier.

Wil je onze boekpresentatie zien?

Wil je de boekpresentatie zien van het Breinheldenprogramma?

Klik hier!

Workshops online per open inschrijving

Volg de workshop online per open inschrijving! Leer meer over hoe je Breinhelden kunt inzetten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Heb je een vraag?

Wil je met Breinhelden aan de slag en heb je vragen? We beantwoorden ze graag. Kijk eerst even bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet tussen? Neem dan contact met ons op!

We social!